Garantii de plata

Payment Guarantee sau  Garantia de buna plata   este o garantie care garanteaza plata unui contract dintre doua parti, garantie  care se solicita in cazul unor contracte de livrare de produse/marfa sau prestari de servicii. Prin intermediul acestei garantii, in cazul nerespectarii de catre Contractant a obligatiilor de plata stipulate in contract, garantul se obliga la plata conform contractului.

Care sunt avantajele asigurarii de garantii de plata?

  • ofera beneficiarului garantia ca plata va fi efectuata conform conditiilor contractuale,
  • se pot garanta imprumuturile bancare,
  • prin neconstituirea de garantie prin cash colateral, nu este afectat capitalul de lucru,
  • cresterea reputatiei asiguratului in raport cu beneficiarii sai.

Garantii colaterale: Asiguratul trebuie sa prezinte un bilet la ordin avalizat sau o fila CEC.

 

 

Newsletter

Subscribe to our newsletter: