Garantie de retur-avans (Advance Payment Bonds)

Care este obiectul asigurarii?  Aceasta acopera plata in favoarea Beneficiarului a unei despagubiri, in situatia in care Asiguratul nu isi indeplineste obligatiile stipulate in contract, respectiv returnarea la timp si in conditiile stabilite a sumei inaintate cu titlu de avans.

Caracteristici:

  • Asigurati: firme de constructii, firme de proiectare, de servicii;
  • Beneficiar: beneficiar de constructii / montaj de lucrari care urmeaza sa fie realizate; autoritatile publice;
  • Plata prima: unica, in avans.

Garantia de returnare a avansului este solicitata Contractorului / Antreprenorului pentru protejarea Beneficiarului, fata de riscul utilizarii necorespunzatoare si nereturnarii avansului platit de acesta, in situatia in care Contractorul nu isi executa obligatiile de utilizare a avansului acordat.

Valoarea garantiei pentru returnarea avansului se reduce automat cu valoarea prestatiilor / lucrarilor executate de Contractor conform procentului de deducere convenit la semnarea contractului de achizitie publica.

Ultimele modificari legislative, potrivit HG 635 / 2011 privind acordarea avansurilor din fondurile publice se va face doar in baza constituirii in favoarea Autoritatii Contractante a unui instrument de garantare pentru utilizarea corespunzatoare a avansului acordat prin intermediul unei scrisori de garantie bancara sau printr-o polita de asigurare.

Garantia de returnare a avansului privind contractele de achizitii publice pentru constructii cladiri si lucrari pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes national, finantate din fonduri publice trebuie sa acopere:
• valoarea avansului acordat,
• prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansului,
• TVA-ul aferent avansului.

Contractorul este obligat sa majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului cu valoarea corespunzatoare penalitatilor pentru o perioada de inca 90 de zile daca:

- in termen de 90 zile dupa acordarea avansului nu va fi emis cel putin un certificat interimar de plata prin care Beneficiarul sa poata recupera din avansul acordat, in procentul specificat in anexa la oferta.
- timp de 90 de zile consecutive, pe parcursul executiei lucrarilor, nu va fi emis cel putin un certificat interimar de plata prin care Beneficiarul sa poata recupera in procentul specificat in anexa la oferta un procent din avansul acordat,

In cazul nerespectarii prevederilor de mai sus, in termen de 10 zile de la notificarea Beneficiarului catre Contactor, Beneficiarul este indreptatit sa execute garantia pentru plata avansului si sa recupereze avansul acordat si prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice.

Asigurari de garantie pentru constituirea garantie de returnare a avansului este mai avantajoasa din punct de vedere al costurilor fata de scrisoare de garantie bancara pentru returnarea avansului.

Newsletter

Subscribe to our newsletter: