Garantie de participare la licitatii (BID BOND)

Se adreseaza persoanelor juridice care doresc sa participe la proceduri de achizitie publica. Acestea implica constituirea de garantii privind indeplinirea obligatiilor contractuale ce constau in executie de lucrari publice, furnizarea de produse si/sau servicii (lucrari de constructie, furnizarea de servicii IT, turism, consultanta in management, consiliere juridica, achizitii de bunuri, etc.).

Caracteristici:

  • asigurati: companiile care participa la o licitatie publica sau privata;
  • beneficiar: autoritatea contractanta (publica sau privata) care, de obicei, este si beneficiarul lucrarii de constructii-montaj de lucrari;
  • perioada de expunere: .....
  • prima de asigurare: plata unica in avans.

Atribuirea contractelor de achizitie publica se face, de regula, prin organizarea de licitatii publice. Pentru participarea la aceste licitatii este obligatorie constituirea unei garantii de participare la licitatie, care este determinata printr-un anumit procent stabilit in fisa de date din valoarea estimata a contractului.

Garantiile de participare la licitatie se pot constitui, conform legii, astfel:

  • virament bancar;
  • scrisoare de garantie bancara;
  • asigurare de garantie de participare la licitatie.

Scopul garantiei de participare la licitatie este de a proteja Autoritatea Contractanta / Beneficiarul in cazul unui comportament necorespunzator al Ofertantului. Legea prevede ca Beneficiarul / Autoritatea Contractanta are dreptul sa retina garantia de participare in urmatoarele situatii:
• Ofertantul isi retrage oferta depusa in perioada de valabilitate a acesteia,
• Ofertantul refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei
• Ofertantul desemnat castigatorul licitatiei nu reuseste sa constituie garantia de buna executie;
• In cazul in care Ofertantul depune o contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, iar aceasta este considerata nefondata de catre CNSC, suma retinuta din garantie fiind calculata conform art. 2781 din HG 925/2006.

Garantiile de participare la licitatie contin de regula o data de expirare fixa care este prevazuta in documentatia de atribuire, dar pot exista situatii in care perioada de validitate sa fie extinsa.

Valabilitatea asigurarii de garantie de participare la licitatie inceteaza odata ce contractul de achizitie publica a fost atribuit unui ofertant sau in cazul in care licitatia a fost anulata.

Cat costa cea mai ieftina asigurare de garantie? Se stabileste functie de asiguratorul care agreaza clientul si de istoricul lui de bun client. Eliberarea se poate face chiar si de azi pe maine. Instrument de garantie: bilet la ordin avalizat sau fila CEC.

Newsletter

Subscribe to our newsletter: